Додатковi послуги

На кафедрі електроенергетики постійно працює кваліфікаційна комісія і електротехнічна лабораторія, які надають такі послуги:
• атестація і перевірка знань з питань технології робіт і “Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів”;
• навчання та перевірка знань з питань правил пожежної безпеки та охорони праці з присвоєнням відповідної групи допуску з електробезпеки;
• послуги з електровимірювальних і випробувальних робіт.