Прийом на навчання

Вступ на 1 курс

Вступ випускників технікумів/коледжів

Вступ на основі диплому бакалавра

Дуальні плани

 

Напрям: ЕЛЕКТРОТЕХНІКА ТА ЕЛЕКТРОТЕХНОЛОГІЇ

Спеціальність: ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНІ СИСТЕМИ ЕЛЕКТРОСПОЖИВАННЯ

За Правилами прийому до СумДУ, для всіх напрямів підготовки українська мова та література визначається як перший конкурсний предмет. Для напряму підготовки “Електротехніка та електротехнології”: - другий предмет – математика; - третій предмет – фізика або іноземна мова.


Професорсько-викладацький склад кафедри здійснює підготовку фахівців за такими освітньо-кваліфікаційними рівнями:

  • бакалавр за напрямом підготовки 6.050701 – “Електротехніка та електротехнології” (4 роки);
  • спеціаліст зі спеціальності 7.05070103 “Електротехнічні системи електроспоживання” (1 рік на основі диплома бакалавра);
  • магістр зі спеціальності 7.05070103 “Електротехнічні системи електроспоживання” (1 рік на основі диплома бакалавра або спеціаліста).

Навчання проводиться за денною, заочною та дистанційною формами.

Кафедра електроенергетики це:

  • Можливість отримання магістерського диплому Європейського університету;
  • Можливість паралельного здобуття економічної освіти навчаючись за дуальними навчальними планами;
  • Гарантія 100% працевлаштування;
  • Літні закордонні практики в країнах Європи і США;
  • Наявність військової кафедри;
  • Міжнародні конференції, обмін студентами;

Кафедра електроенергетики поза всяким сумнівом, є однією з провідних кафедр Сумського державного університету. Кафедра надає можливість своїм студентам проходити літні закордонні практики в країнах Західної Європи і США за міжнародною програмою Work @ Travel. Це дозволяє молоді не тільки подорожувати світом і познайомитися з особливостями життя в інших країнах, але і отримати унікальну мовну практику в середовищі носіїв мови.

Студенти-енергетики можуть скористатися унікальною можливістю дуальної підготовки за двома напрямками. Тобто, студент, навчаючись за основною спеціальністю, може освоювати додаткову економічного профілю на факультеті економіки та менеджменту. В результаті, після закінчення навчання за дуальними планами, випускники кафедри отримують одразу два дипломи про вищу освіту – з основної спеціальності “Інженера-електрика”, та за додатковою економічною спеціальністю.

Студенти кафедри електроенергетики мають можливість разом з дипломом спеціаліста отримати за тією ж спеціальністю магістерський диплом Європейського зразка. Навчання відбувається на базі Lublin University of Tehnology (м. Люблін, Польща) за денною формою навчання. Дипломи такого типу визнані в країнах Західної Європи та США, що дозволяє випускникові працевлаштуватися за кордоном. Слід зазначити, що завдяки добре відпрацьованому навчальному процесу підготовка до отримання подвійних дипломів не створює зайвих труднощів для студентів.


Кафедра постійно веде успішне співробітництво з провідними енергокомпаніями Сумського Регіону та України. Серед партнерів – ВАТ «Сумиобленерго», ДП «Сумські магістральні електричні мережі», ВАТ “СМНВО ім. М. В. Фрунзе “. Студенти постійно проходять виробничу і переддипломну практики на базі компаній-партнерів, а кращі випускники отримують чудові можливості подальшого працевлаштування.

Дуальні плани