Спеціальність

Електроенергетика – провідна складова частина енергетики, що забезпечує електрифікацію господарства країни на основі раціонального виробництва і розподілу електроенергії. Вона має важливе значення в промисловості будь-якої розвиненої країни, що пояснюється такими перевагами електроенергії перед енергією інших видів, як легкість передачі на великі відстані, розподіл міжспоживачами, а також перетворення в інші види енергії.

Кафедра електроенергетики проводить навчання галузі знань "Електрична інженерія" за спеціальністю "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка" спеціалізації “Електротехнічні системи електроспоживання”. Студенти отримують широку підготовку для розуміння всіх основних процесів в електроенергетиці. Це класичні інженери-електрики та енергетики в широкому сенсі цього слова, оскільки підготовка здійснюється з проектування, монтажу, наладки та експлуатації електричної частини підстанцій, електричних мереж, розрахунків режимів роботи енергетичних систем, ліній електропередач різного класу напруги та обладнання підприємств.


Освітньо-кваліфікаційні рівні (кваліфікації) випускників:

 • бакалавр (бакалавр електротехніки та електротехнологій)
 • магістр (інженер-дослідник).

 

Підготовка здійснюється за профілізацією:

 • комп’ютеризовані системи в електроенергетиці;
 • енергоменеджмент в електроенергетиці;
 • електричні системи підприємств нафтової і газової промисловості.

Основні спеціальні навчальні дисципліни: Електричні системи і мережі; Електрична частина електростанцій і підстанцій; Електромагнітні перехідні процеси; Техніка високих напруг; Електрообладнання енергетичних установок; Основи релейного захисту та автоматизації енергосистем; Електричні машини, апарати та установки; Електропостачання.

Наші випускники працюють на підприємствах електроенергетичного комплексу та нафтогазової промисловості, в науково-виробничих об’єднаннях, підприємствах транспорту та зв’язку, проектно-конструкторських установах, в установах науки і освіти та інших організаціях, де виконують наступні функції:

 • використання комп’ютерних систем, серверів і телекомунікацій в управлінні систем електропостачання;
 • розробка автоматизованих комп’ютерних систем контролю і управління в енергетиці;
 • контроль дотримання природоохоронного законодавства та технологій в енергетиці;
 • сучасний менеджмент та маркетинг в електроенергетиці;
 • контроль якості електроенергії з допомогою сучасних приладів і технологій;
 • аудит енергоспоживання та розробка рекомендації з енергозбереження;
 • дослідження надійності систем електропостачання та електрообладнання нафтогазових об’єктів;
 • оптимізація систем електропостачання технологічного комплексу нафтогазової промисловості.

Студенти також можуть навчатися за програмою подвійних дипломів (освітній рівень “магістр”) на базі Люблінського технічного університету (м. Люблін, Польща).