Кафедра електроенергетики

Втуп до магістратури 2022
спеціальність 141 - "Електроенергетика електротехніка та електромеханіка"

Рекомендуємо пройти пробнее тестування зі спеціальності

ПРОГРАМА
фахового вступного випробування при прийомі на навчання
для здобуття ступеня «магістр» зі спеціальності
141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»


Загальні положення

Вступники спеціальності «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» повинні досконало знати технологічні схеми виробництва електроенергії, конструктивні особливості електрообладнання, основні технологічні показники нормального функціонування електричних систем, вміти вибирати та перевіряти електротехнічне обладнання, оцінювати ефективність технологічного процесу передачі, регулювання та розподілу електричної енергії, вибирати заходи для забезпечення якості та надійності електропостачання споживачів, орієнтуватися в сучасному устаткуванні електричних систем.

Сферою діяльності таких фахівців є робота, пов’язана з проектуванням, монтажем, налагоджуванням, ремонтом та експлуатацією електротехнічних об’єктів пристроїв захисту та автоматики в машинобудівній, електронній, нафтодобувній, хімічній та інших галузях промисловості, а також з питаннями передачі, розподілу та споживання електроенергії.

Абітурієнт повинен володіти комплексом знань з гуманітарних і соціально-економічних, фундаментальних та освітньо-професійних дисциплін, достатнім для успішної діяльності у галузі проектування та експлуатації електроенергетичних систем.

Фахове вступне випробування зі спеціальності складається студентами за екзаменаційними завданнями, зміст яких визначається кваліфікаційними вимогами до знань та вмінь фахівця, встановленими освітньо-професійними програмами та робочими програмами дисциплін, включених до вступного іспиту зі спеціальності.

Перелік дисциплін:

  • теоретичні основи електротехніки;
  • електричні машини.

Фахове вступне випробування зі спеціальності проводиться у письмовій формі. На виконання екзаменаційних завдань відводиться 2 академічні години (80 хвилин).Критерії оцінювання

Максимальна кількість тестових балів, яку може отримати абітурієнт в ході фахового вступного випробування - 200 балів, розраховується шляхом переведення кількості правильних відповідей відповідно таблиці 1. За кожне виправлення знімається 1 бал від сумарного балу за тест за шкалою 100-200. Вступники, які набрали менше 100 балів до подальшої участі у конкурсному відборі не допускаються.

Таблиця 1 - Таблиця переведення тестових балів у рейтингову 200-ба- льну шкалу

Кількість правильних відповідей Бал за шкалою 100-200 Кількість правильних відповідей Бал за шкалою 100-200
0 не склав 13 128
1 не склав 14 134
2 не склав 15 140
3 не склав 16 146
4 не склав 17 152
5 не склав 18 158
6 не склав 19 164
7 не склав 20 170
8 100 21 176
9 105 22 182
10 110 23 188
11 116 24 194
12 122 25 200